image

OVER ONS

Onze visie

“Een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.”
image

OVER ONS

Onze visie

“Een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.”

Beleidsbeïnvloeding

We zijn adviseurs en pleitbezorgers. Samen met onze partners werken we aan groener en rechtvaardiger beleid, bij overheden én bedrijven.

Onderzoek

We zijn experts. Kennis vormt het fundament van ons handelen.

Overleg

We zijn bruggenbouwers. We zoeken steeds naar het verbinden van belangen en maken zo het verschil.

Veldprojecten

We zijn veldwerkers. We voeren projecten en programma’s uit en leveren zo concrete resultaten.

Wie we zijn

Op ons kantoor in het centrum van Amsterdam werken 46 gepassioneerde medewerkers (43,37 FTE) van maar liefst acht verschillende nationaliteiten. Tijdens kantoorbrede bijeenkomsten beperken we ons tot de Nederlandse en Engelse taal, maar bij de koffieautomaat en in onze gezellige lunchruimte wordt ook regelmatig Frans of Spaans gesproken. We zijn dus met recht een internationale organisatie. Onze experts zijn opgeleid in verschillende disciplines, van ecologie tot mensenrechten en van communicatie tot financiën. Zij beschikken over een grote verscheidenheid aan werkervaring, van veldwerk tot wetenschappelijk onderzoek en van ngo tot bedrijfsleven. Al die verschillende achtergronden brengen verschillende perspectieven mee op oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Wij waarderen die verscheidenheid aan visies, zoals we ook de verschillende opvattingen binnen onze Nederlandse lidorganisaties en in de wereldwijde unie omarmen.

Een groot deel van onze medewerkers is al meer dan tien jaar aan onze organisatie verbonden. Een enkeling zelfs al langer dan 25 jaar. Wij prijzen ons gelukkig met zulke trouwe en ervaren werknemers, maar verwelkomen ook regelmatig jong talent. In 2019 kwamen vier nieuwe medewerkers aan boord en werden we ondersteund door een vrijwilliger en een stagiair. Diversiteit in leeftijd en ervaring zien wij als groot goed. De leeftijdsrange van onze medewerkers beslaat dan ook bijna 40 jaar: van 23 tot 62 jaar. Wij streven naar een gelijke genderbalans in alle lagen van de organisatie. In 2019 hadden we 24 vrouwen en 22 mannen in dienst. Dankzij gericht HR-beleid is er een evenwichtige genderbalans in leidinggevende posities. In de top van de organisatie kan de balans beter: ons management team bestaat sinds november 2019 uit één vrouw en drie mannen.

“Ik ben in 2018 bij IUCN NL begonnen als stagiaire op de afdeling communicatie. In 2019 werd ik gevraagd een collega te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen als communicatieprofessional binnen natuurbescherming. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan een reeks infographics en video’s om de positie van natuurbeschermers te verbeteren. Ook heb ik me ingezet om biodiversiteit in Nederland op de agenda te zetten. Het geeft veel voldoening om aandacht te generen voor deze belangrijke onderwerpen. Er zijn ontzettend veel mooie verhalen te vertellen over ons werk en dat doe ik met plezier!”

Marianne de Beer, communicatiemedewerker In dienst sinds juli 2019

Een wereldwijde unie

IUCN NL maakt deel uit van ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming: de International Union for Conservation of Nature (IUCN). IUCN verenigt de wereldwijde ervaring, kennis en een netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 experts. IUCN is de mondiale autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen.

Dankzij haar unieke samenstelling biedt IUCN een neutraal platform om te werken aan oplossingen voor de meest dringende mondiale problemen zoals het verlies aan biodiversiteit en ecosystemen, klimaatverandering en armoede. De laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk vormen hiervoor de basis. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

In Nederland vormt IUCN NL het platform voor 38 IUCN lidorganisaties, waaronder grote en kleine natuurorganisaties, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen.

IUCN NL werkt actief samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, Nederlandse lidorganisaties en andere delen van IUCN aan het veiligstellen van belangrijke natuur en biodiversiteit in die regio’s. Samen ontwikkelen we internationale samenwerkingsprogramma’s en trekken we financiering aan van verschillende donoren.

Onze donoren

image

image

image

image

Waar we werken

  • In 2019 werkten we in 27 landen
  • Daar brachten we 635.629 hectare natuur onder beter beheer
  • We realiseerden 310 beleidsmaatregelen om natuur te beschermen
  • We werkten samen met 87 partners, waarvan 37 in Afrika, 23 in Zuidoost-Azië en 21 in Latijns-Amerika