Onze partners

Ons netwerk is onze kracht. Dagelijks is IUCN NL bezig met het samenbrengen van onze partnerorganisaties, in Nederland en daarbuiten. Door krachten te bundelen kunnen we ons doel bereiken. IUCN NL werkt nauw samen met partners wereldwijd. Lees hier een aantal ervaringen.

Nederlandse lidorganisaties van IUCN

Jelle de Jong,

directeur IVN

De kracht van het IUCN-netwerk

‘IUCN is als koepelorganisatie van Nederlandse natuurorganisaties een belangrijke verbinder. De kracht van hun netwerk was uitstekend zichtbaar tijdens hun jubileumcongres. Ook de internationale kennisuitwisseling is van grote waarde. De Commission on Education and Communication deed met hun #NatureForAll fantastisch werk met een wetenschappelijk onderbouwde oproep aan beleidsmakers om mens en natuur weer te verbinden. Dergelijk onderzoek, dat bewijst dat connectie met natuur leidt tot meer zorg voor natuur, helpt ons enorm om hier in Nederland de natuur weer dichterbij de mensen te brengen.’

Hulp bij toegang tot belangrijke informatie

‘IDEA Paraguay heeft, met ondersteuning van IUCN NL, voor het eerst succesvol toegang gekregen tot informatie waarmee we illegale ontbossing in de Chaco in Paraguay kunnen detecteren. Daarnaast heeft IDEA meegeschreven aan het wetsontwerp van de huidige wet voor toegang tot publieke informatie. Met die wet achter ons kregen we toegang tot veel relevante informatie, waaronder het Paraguyaanse kadaster. Het Ministerie van Milieu maakte op haar website milieuvolmachten blijvend openbaar. Onze partners ontdekten met de verkregen informatie verscheidene gevallen van mogelijke illegale ontbossing. We verzoeken nu de openbare aanklager om hiernaar formeel onderzoek te doen. Daarmee laten we zien hoe belangrijk publieke informatie is om milieumisdrijven te bestrijden.’

Lokale partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Ezequiel Santagada,

directeur van Paraguayaanse partnerorganisatie IDEA

Overheden

Joëlla van Rijn,

Coördinator klimaatfinanciering bij van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Buiten eigen kaders, dat stimuleert

‘Met veel plezier werk ik samen met IUCN NL aan groene financiering. IUCN NL nam het initiatief voor een transparant, creatief en veelzijdig proces waarbij ondernemers, banken, overheden en natuurorganisaties samen naar financieringsmodellen zoeken voor natuurbehoud. IUCN NL stapte buiten de eigen kaders en nodigde anderen ook daartoe uit. Uitgangspunt was dat alle betrokkenen bijdragen aan een beter resultaat en dat ieders kennis en belang telt. Dat werkte stimulerend! Zo groeide de betrokkenheid en ontstonden nieuwe ideeën. Met als resultaat dat we met belangrijke financiers nu inderdaad nieuwe groene projecten van de grond tillen. Bovendien bouwen we kennis op bouwen over groene financieringsmodellen.’

Maximaal circulair grondstoffengebruik

‘IUCN NL is aanjager geweest in de ontwikkeling van het OnePlanet-model. Daarmee hebben we de milieu-impact van onze bedrijfsvoering in kaart gebracht en kregen we een beeld hoe die te beperken. Afgelopen jaar heb ik met IUCN NL gesproken over onder meer biodiversiteit en de uitdaging die we hebben op het gebied van grondstoffengebruik. Daarin is IUCN NL een interessante en degelijke kennispartner met een breed netwerk. Die niet alleen inhoudelijk kan helpen om oplossingen te vinden, maar ook relevante partijen kan aandragen om mee samen te werken. Zodat we bijvoorbeeld ons grondstoffengebruik maximaal circulair kunnen maken.’

Bedrijven

Dirk Bijl de Vroe,

Duurzaamheidsmanager bij Stedin

IUCN

Frank Hawkins,

director IUCN Washington Office

Investeringen in natuurbehoud vanuit financiële sector

‘IUCN NL en IUCN North America Office hebben samen de financiële sector benaderd voor meer investeringen in natuurbescherming en -behoud. Samen zijn we erin geslaagd om verschillende vormen van samenwerking met Nederlandse financiële instellingen van de grond te krijgen. Zo zijn we bijvoorbeeld gastheer geweest van de bijeenkomst van de Coalition for Private Investment in Conservation, een initiatief van onder andere natuurbeschermers en financiële instellingen dat de voorwaarden schept voor meer investeringen in natuurbehoud. De gedetailleerde kennis van IUCN NL van de binnenlandse institutionele context bleek cruciaal voor de uitbreiding van ons netwerk en het netwerk van de Coalition for Private Investment in Conservation.’