OVER ONS

Onze visie

“Een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.”

Beleidsbeïnvloeding

We zijn adviseurs en pleitbezorgers. Samen met onze partners werken we aan groener en rechtvaardiger beleid, bij overheden én bedrijven.

Onderzoek

We zijn adviseurs en pleitbezorgers. Samen met onze partners werken we aan groener en rechtvaardiger beleid, bij overheden én bedrijven.

Overleg

We zijn experts. Kennis vormt het fundament van ons handelen.

Veldprojecten

We zijn veldwerkers. We voeren projecten en programma’s uit en leveren zo concrete resultaten.

Waar we werken

  • Onze projectgebieden beslaan een oppervlakte van zo’n 16 keer Nederland
  • Bedekt met 42 miljoen hectare bos en unieke natuur
  • En 19 grote rivieren die samen meer dan 70 keer zoveel water als de Rijn leveren
  • Waarin 19,4 miljoen mensen leven
  • En bijna 400 bedreigde soorten

Waar we werken

  • Onze projectgebieden beslaan een oppervlakte van zo’n 16 keer Nederland
  • Bedekt met 42 miljoen hectare bos en unieke natuur
  • En 19 grote rivieren die samen meer dan 70 keer zoveel water als de Rijn leveren
  • Waarin 19,4 miljoen mensen leven
  • En bijna 400 bedreigde soorten

Een wereldwijde unie

IUCN NL maakt deel uit van ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming: de International Union for Conservation of Nature (IUCN). IUCN verenigt de wereldwijde ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 10.000 wetenschappers. IUCN is de mondiale autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen.

Dankzij haar unieke samenstelling biedt IUCN een neutraal platform om te werken aan oplossingen voor de meest dringende mondiale problemen zoals het verlies aan biodiversiteit en ecosystemen, klimaatverandering en armoede. De laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk vormen hiervoor de basis. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

Onze donoren