KENNIS DELEN

Als platform bevorderen we de kennisuitwisseling tussen onze leden. In 2018 nodigden we experts uit ons netwerk uit om hun kennis te delen over wilde natuur en media-aandacht voor milieukwesties in ontwikkelingslanden.

Wilde natuur of bescherming van soorten?

Wat zijn de mogelijkheden voor wilde natuur in Nederland? Over die vraag bogen IUCN-leden zich op 28 juni 2018 bij het WNF in Zeist.

Esther Blom, adjunct-directeur van Ark Natuurontwikkeling, toonde zich in haar lezing een voorstander van de filosofie om natuurlijke processen hun gang te laten gaan. De wilde natuur die daarbij hoort, ontstaat dan vanzelf. Omdat je met de natuur meewerkt, krijg je lagere beheerskosten. Je hoeft minder tijd en energie te stoppen in de natuur om die te krijgen zoals je graag wilt.


Het huidige Nederlandse natuurbeleid werkt anders. We beschermen die soorten en habitats die het moeilijk hebben, door gunstige voorwaarden te scheppen. We laten dus los wat de natuur zelf doet. Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurconservatie en waterrecht aan Tilburg University, vertelt in zijn lezing hoe dat beleid vanuit de wet werkt. Tegengestelde uitgangspunten dus, maar Bastmeijer ziet toch aanknopingspunten, met name in het Europees recht en de aanpak in Natura 2000, om ruimte te maken voor de natuurlijke dynamiek die Blom voorstaat.

Verschillende uitgangspunten

Goed om die twee manieren om hiernaar te kijken helder verwoord te krijgen, vindt directeur van de Zoogdiervereniging Piet Bergers. Hij herinnert zich een goedbezochte kennisbijeenkomst, met geanimeerde discussies. Bergers werkt voor de Zoogdiervereniging, dus zijn insteek is om inheemse zoogdierpopulaties in Nederland duurzaam voort te laten bestaan. “Het is goed om te zien dat er binnen de wettelijke kaders mogelijkheden zijn om natuurlijke processen meer een plek te geven. De keerzijde is dat dit voor veel soorten niet werkt. Denk maar aan de hamster. Die had de agrarische praktijk van vroegere tijden nodig, maar die bestaat niet meer. Zo’n soort heeft juist menselijke bemoeienis nodig. Een standpunt over deze verschillende uitgangspunten zijn we als Zoogdiervereniging nu aan het formuleren.”

We deelden twee visies op natuurbescherming - de natuur z’n gang laten gaan versus actief beheer - met de Nederlandse lidorganisaties, zodat zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Netwerken

IUCN NL haalt met succes deskundigen bij elkaar en biedt zo haar leden een platform voor kennisuitwisseling. Heel belangrijk vindt Bergers, maar net zo waardevol vindt hij het netwerken. “Kees Bastmeijer heb ik beter leren kennen, ik kan hem nu beter vinden als ik juridische vragen heb. Zo heb ik ook andere contacten gekregen die nuttig kunnen zijn voor ons werk.”

Natuurverhalen in de pers

Meer ruimte voor internationale natuurverhalen in de pers

Hoe krijg je journalisten zover dat ze aandacht besteden aan de belangrijke verhalen van jouw natuur-, milieu- of ontwikkelingsorganisatie? De nieuwsjagers zelf gaven tips aan woordvoerders tijdens het perscafé, dat branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos en IUCN NL samen organiseerden.

“Kort, krachtig, nuttig.” Dat is het eerste wat bij Masja Helmer naar boven komt als ze terugdenkt aan het perscafé. Helmer is communicatiemedewerker en perswoordvoerder van natuurbeschermingsorganisatie Both ENDS. Volgens Helmer was het een goed voorbereide bijeenkomst, met levendige discussies tussen woordvoerders en journalisten. En herkenbaar: “Ik zie dat ik de onderwerpen van Both ENDS soms niet goed onder de aandacht krijg bij de pers, zeker als er niet direct een Nederlandse link is.”


Hivos, Milieudefensie en PAX pitchten als case een van hun verhalen voor de groep. De reactie van journalisten op een van die verhalen: je probeert eigenlijk je eigen verhaal te verkopen. Daar zijn journalisten allergisch voor. “Ook voor mij een belangrijke les”, aldus Helmer. Er waren nog veel meer tips and tricks, do’s and don’ts. “Heel snel na de bijeenkomst heeft IUCN NL die samengevat en gedeeld op één A4-tje. Heel praktisch”, vindt Helmer.

We hielpen organisaties om hun verhalen over internationale natuur- en milieukwesties in de media te krijgen.

Kort en simpel

Goed om die twee manieren om hiernaar te kijken helder verwoord te krijgen, vindt directeur van de Zoogdiervereniging Piet Bergers. Hij herinnert zich een goedbezochte kennisbijeenkomst, met geanimeerde discussies. Bergers werkt voor de Zoogdiervereniging, dus zijn insteek is om inheemse zoogdierpopulaties in Nederland duurzaam voort te laten bestaan. “Het is goed om te zien dat er binnen de wettelijke kaders mogelijkheden zijn om natuurlijke processen meer een plek te geven. De keerzijde is dat dit voor veel soorten niet werkt. Denk maar aan de hamster. Die had de agrarische praktijk van vroegere tijden nodig, maar die bestaat niet meer. Zo’n soort heeft juist menselijke bemoeienis nodig. Een standpunt over deze verschillende uitgangspunten zijn we als Zoogdiervereniging nu aan het formuleren.”

Insteek is bepalend

Journalisten bleken geïnteresseerd in de gepitchte onderwerpen, hoewel meer in ernstig nieuws dan in goed nieuws. Dat laatste lijkt immers al snel promotie van de eigen organisatie. Lastig, want organisaties willen natuurlijk graag hun successen delen. “De manier waarop je het insteekt is bepalend”, heeft Helmer gezien. “Als je niet de eigen organisatie promoot, maar het bredere plaatje schetst, dan werkt het soms wel. Nog een eyeopener voor mij. Heel leuk dat IUCN NL en Partos zo’n praktische bijeenkomst organiseren.”.