BELEID BEÏNVLOEDEN

Met onze leden stemmen we gezamenlijke belangen af en oefenen we vanuit een neutrale, feitelijke en oplossingsgerichte rol invloed uit op de politieke agenda. In 2018 deden we dat bijvoorbeeld rond het Klimaatakkoord en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Win-win voor groene energie & natuur

Hoe gaan we al die wind- en zonneparken inpassen in ons drukke landje, zonder dat we daarbij schade toebrengen aan de natuur? Natuurorganisaties in Nederland denken hier soms heel verschillend over. Wij brachten onze leden bijeen, stemden gezamenlijke belangen af en bepleitten, namens de natuurbeweging, één geluid richting de klimaattafels.

Om deze discussie te voeren bracht IUCN NL een breed gezelschap samen van meer dan 70 experts van natuur- en milieuorganisaties, van provinciale en landelijke overheid, kennisinstellingen, consultants en energiemaatschappijen. Het was een van de eerste keren dat alle betrokken partijen zo in detail met elkaar hierover spraken. Samen identificeerden ze win-win situaties en oplossingen, die vervolgens zijn gebruikt in het Klimaatakkoord.

Zo kan het Europees landbouwbeleid groener

Hoe moet het nieuwe Europese landbouwbeleid eruitzien? Daar hebben de Nederlandse natuurorganisaties slimme ideeën over. IUCN NL verzamelde de kennis en standpunten van de Nederlandse lidorganisaties. De IUCN European Policy Advisory Group verwerkte deze, samen met inbreng uit andere landen, tot een beleidsadvies aan de Europese Unie, met concrete aanbevelingen voor hoe het hervormde beleid natuurvriendelijker kan.