2018 IN CIJFERS

IUCN als organisatie

‘Sinds april 2018 werk ik als Expert Ecosysteemdiensten bij IUCN NL, vooral om problemen bij ecosystemen en water aan te pakken. Hiervoor heb ik in Zambia gewerkt, ook in natuurbescherming. Het verschil is dat ik bij IUCN NL werk op verschillende projecten, landen en thema’s, dus ik heb mijn scope flink kunnen verbreden. Vaak komen de vragen van onze partners, dus vanuit een concrete behoefte. In de Filippijnen bijvoorbeeld maken we ons er sterk voor dat mens en milieu meer worden meegenomen bij het plannen en bouwen van dammen voor waterkracht en watertoevoer. Fijn dat ik daaraan een steentje kan bijdragen.’

Elke Praagman,

in dienst sinds april 2018